Leicester
T B T B B
- : -
Liverpool
T T H T T
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
13/02/2021 19 : 30
Leicester
3 1
Liverpool
13/02/2021 19 : 30
Leicester
3
1
Liverpool
23/11/2020 02 : 15
Liverpool
3 0
Leicester
23/11/2020 02 : 15
Liverpool
3
0
Leicester
27/12/2019 03 : 00
Leicester
0 4
Liverpool
27/12/2019 03 : 00
Leicester
0
4
Liverpool
05/10/2019 21 : 00
Liverpool
2 1
Leicester
05/10/2019 21 : 00
Liverpool
2
1
Leicester
31/01/2019 03 : 00
Liverpool
1 1
Leicester
31/01/2019 03 : 00
Liverpool
1
1
Leicester
01/09/2018 18 : 30
Leicester
1 2
Liverpool
01/09/2018 18 : 30
Leicester
1
2
Liverpool
30/12/2017 22 : 00
Liverpool
2 1
Leicester
30/12/2017 22 : 00
Liverpool
2
1
Leicester
23/09/2017 23 : 30
Leicester
2 3
Liverpool
23/09/2017 23 : 30
Leicester
2
3
Liverpool
Đội Hình
Thẻ
Thống Kê