Montpellier
T T B B T
- : -
Estac Troyes
H B B B T
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
19/09/2021 20 : 00
Estac Troyes
1 1
Montpellier
19/09/2021 20 : 00
Estac Troyes
1
1
Montpellier
13/05/2018 02 : 00
Montpellier
1 1
Estac Troyes
13/05/2018 02 : 00
Montpellier
1
1
Estac Troyes
17/09/2017 01 : 00
Estac Troyes
0 1
Montpellier
17/09/2017 01 : 00
Estac Troyes
0
1
Montpellier
Đội Hình
Thẻ
Thống Kê